Συμβουλευτική

Συμβουλευτική

Συμβουλευτική Καριέρας

Ως φοιτητής/φοιτήτρια ή απόφοιτος/απόφοιτη του Mediterranean College, μια από τις σημαντικότερες υπηρεσίες του MC Career Office που μπορείς να λάβεις, είναι η εξατομικευμένη συμβουλευτική επάνω σε διάφορα ζητήματα όπως:

  • Επαγγελματικός προσανατολισμός & επαγγέλματα του μέλλοντος
  • Αξιολόγηση προσωπικότητας & διάγνωση επαγγελματικού προφίλ
  • Διαδικασία & μεθοδολογία αναζήτησης εργασίας
  • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος & συνοδευτικής επιστολής
  • Ενημέρωση για δυνατότητες συνέχισης σπουδών και απόκτησης επαγγελματικών (professional) δεξιοτήτων


Μπορείς να κλείσεις ραντεβού με σύμβουλο του MC Career Office κατόπιν επικοινωνίας με το Γραφείο ή να περάσεις χωρίς ραντεβού στις ώρες ανοιχτής πρόσβασης του Γραφείου για τους φοιτητές (drop-in hours):

MC Career Office drop-in hours:

  • Mediterranean College Αθήνας: Δευτέρα έως Παρασκευή 12.00-17.00
  • Mediterranean College Θεσσαλονίκης: Δευτέρα έως Παρασκευή 12.00-17.00