Σεμινάρια

Σεμινάρια

Η επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών και αποφοίτων του Mediterranean College υποστηρίζεται επιπλέον από ειδικά ανοιχτά σεμινάρια που διοργανώνει το Γραφείο Καριέρας σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπου διδάσκονται δεξιότητες όπως η συγγραφή και παρουσίαση βιογραφικού, τεχνικές συνέντευξης, συμμετοχή σε τεστ αξιολόγησης, κλπ. Τα σεμινάρια αυτά βοηθούν τους φοιτητές και απόφοιτους να βελτιώσουν ή να ενδυναμώσουν εκείνα τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους που θα τους εξασφαλίσουν συγκριτικό πλεονέκτημα και επομένως, επαγγελματική αποκατάσταση.

Σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων επαγγελματικής αποκατάστασης διοργανώνονται κατά τη διάρκεια των Employability Weeks. Για σεμινάρια που διεξάγονται εκτός των Employability Weeks μπορείτε να ενημερώσετε από τα Νέα-Ανακοινώσεις, από τις σελίδες της Ηλεκτρονικής Τάξης MC-Class και από τους πίνακες ανακοινώσεων του Κολλεγίου.