Εθελοντική Εργασία

Εθελοντική Εργασία

Η εθελοντική εργασία, όταν προσφέρεται συστηματικά και σε αντικείμενο συναφές με το πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών, αποτελεί μοναδική ευκαιρία απόκτησης πρακτικής εμπειρίας και ολοκλήρωσης της προσωπικότητας του φοιτητή ενώ οδηγεί σε βιογραφικό που ξεχωρίζει.

Το Mediterranean College υποστηρίζει ένθερμα τον εθελοντισμό και με πρωτοστάτες τις Σχολές Ψυχολογίας και Παιδαγωγικών οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε εθελοντικές οργανώσεις και προγράμματα εθελοντισμού. Κάθε χρόνο διοργανώνονται Χριστουγεννιάτικα και Πασχαλινά Bazaar με πρωτότυπες κατασκευές, χειροτεχνίες και συνθέσεις των φοιτητών της Σχολής Παιδαγωγικών για την ενίσχυση σωματείων (Χαμόγελο του Παιδιού, ο ξενώνας Φροντίδα, παιδικό χωριό στο Φίλυρο, κ.α.). Πολλοί φοιτητές του Κολεγίου εργάζονται επίσης εθελοντικά, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία, σε οργανώσεις όπως ο ξενώνας «Φροντίδα», τα Special Olympics, το Χαμόγελο του Παιδιού, ο ΟΚΑΝΑ, η WIN Hellas, κ.α.

Επιπρόσθετα, στους φοιτητές του Mediterranean College δίνεται η δυνατότητα να εργαστούν εθελοντικά στο Student Affairs Office του Κολλεγίου και στις ομάδες υποστήριξης των διαφόρων εκδηλώσεων του Mediterranean College, όπως η Τελετή Αποφοίτησης, το Annual Student Conference και το MC Employability Fair, και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία και βεβαίωση προϋπηρεσίας που τους εκδίδει το Κολλέγιο.

Για να ενημερωθείς για τις δυνατότητες εθελοντικής εργασίας που σου προσφέρει το Mediterranean College επικοινώνησε με το MC Career Office